StocksShell PLC BRDSB.L

RDSB.L

Shell PLC B

1897.29 -13.99 (-0.73%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
1897.29
B
1901.31

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó1897.29
Trong Ngày1876.11 - 1915.07
Trong 52 Tuần1225.70 - 1943.25
Khối lượng Trung bình (3 tháng)7.49M
Lợi nhuận trong 1 năm51.56%
Beta-0.0771
Vốn hóa thị trường144.62B
Hệ số P/E46.22
Doanh thu163.46B
EPS0.4099
Cổ tức (Lợi suất)1.4665 (7.73%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.716/08/202127/10/202111/01/20221400.001500.001600.001700.001800.001900.002000.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Integrated Oil
Tổng Giám đốc Điều hành Bernardus Cornelis Adriana Margriet van Beurden
Nhân viên 87,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Shell PLC B decreased tính đến 50.43% và có tổng là 132.55B. Thu nhập ròng decreased tính đến 230.37% đến -16.79B. Tài sản ròng decreased tính đến 19.33% đến 115.98B và EPS decreased từ 1.53 đến -2.17.
RDSB.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
12.32%
Biên Lợi nhuận Ròng
0.55%
Biên Hoạt động
7.00%
Lợi nhuận trên Đầu tư
2.56%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
33.23B
39.49B
43.51B
47.23B
Lợi nhuận Gộp
1.46B
5.21B
6.97B
6.5B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-775.5M
3.3B
4.61B
4.3B
Thu nhập Ròng
-3B
4.19B
2.54B
-230.07M