StocksRedrow PLCRDW.L

RDW.L

Redrow PLC

404.99 4.39 (1.10%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường mở
Giao dịch
S
404.99
B
406.61

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó400.60
Trong Ngày 392.41 - 408.79
Trong 52 Tuần 379.43 - 714.96
Khối lượng Trung bình (3 tháng)781.27K
Lợi nhuận trong 1 năm-36.18%
Beta0.2793
Vốn hóa thị trường1.33B
Hệ số P/E6.95
Doanh thu2.14B
EPS0.5746
Cổ tức (Lợi suất)0.32 (7.90%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.725/04/202206/07/202213/09/2022400.00450.00500.00550.00600.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Homebuilding
Tổng Giám đốc Điều hành Matthew John Pratt
Nhân viên 2,209

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/6/2022: Doanh thu của Redrow PLC increased tính đến 10.37% và có tổng là 2.14B. Thu nhập ròng decreased tính đến 22.44% đến 197.00M. Tài sản ròng increased tính đến 4.17% đến 1.95B và EPS decreased từ 0.74 đến 0.57.
RDW.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
16.45%
Biên Lợi nhuận Ròng
13.29%
Biên Hoạt động
17.85%
Lợi nhuận trên Đầu tư
13.72%
2019
2020
2021
2022
Tổng Doanh thu
2.11B
1.34B
1.94B
2.14B
Lợi nhuận Gộp
504M
242M
414M
352M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
411M
148M
321M
250M
Thu nhập Ròng
329M
113M
254M
197M