Stocks-RE-Everest Re Group Ltd

RE Everest Re Group Ltd

334.42 5.51 (1.68%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó334.42
Trong Ngày 326.51 - 335.55
Trong 52 Tuần 243.65 - 336.17
Khối lượng Trung bình (3 tháng)324.52K
Lợi nhuận trong 1 năm24.38%
Beta0.9284
Vốn hóa thị trường13.1B
Hệ số P/E25.18
Doanh thu11.92B
EPS13.282
Cổ tức (Lợi suất)6.5 (1.94%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.715/06/202226/08/202207/11/2022260.00280.00300.00320.00340.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Property Or Casualty Insurance
Tổng Giám đốc Điều hành Juan C. Andrade
Nhân viên 1,947

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Everest Re Group Ltd increased tính đến 23.63% và có tổng là 11.87B. Thu nhập ròng increased tính đến 171.57% đến 1.38B. Tài sản ròng increased tính đến 4.25% đến 10.14B và EPS increased từ 12.78 đến 34.62.
RE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
7.42%
Biên Hoạt động
5.17%
Lợi nhuận trên Đầu tư
6.15%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
3.12B
2.9B
2.83B
3.07B
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
430.71M
297.75M
122.63M
-319M