StocksRegency Centers CorpREG

REG

Regency Centers Corp

54.72 0.34 (0.63%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
54.62
B
54.82

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó54.72
Trong Ngày 52.99 - 54.71
Trong 52 Tuần 52.99 - 78.71
Khối lượng Trung bình (3 tháng)814.17K
Lợi nhuận trong 1 năm-20.06%
Beta1.1357
Vốn hóa thị trường9.36B
Hệ số P/E19.35
Doanh thu1.18B
EPS2.8281
Cổ tức (Lợi suất)2.35 (4.29%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.711/04/202227/06/202206/09/202255.0060.0065.0070.0075.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Real Estate Investment Trusts
Tổng Giám đốc Điều hành Lisa Palmer, MBA
Nhân viên 432

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Regency Centers Corp decreased tính đến NaN và có tổng là N/A. Thu nhập ròng decreased tính đến 741.06% đến -303.33M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS increased từ 0.26 đến 2.12.
REG- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
45.60%
Biên Lợi nhuận Ròng
20.11%
Biên Hoạt động
40.93%
Lợi nhuận trên Đầu tư
2.00%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
294.52M
N/A
296.9M
294.56M
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
118.85M
-76.4M
-4.58M
105.99M