StocksLordstown Motors CorpRIDE

RIDE

Lordstown Motors Corp

2.66 0.04 (1.43%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
2.66
B
2.69

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó2.63
Trong Ngày2.61 - 2.74
Trong 52 Tuần2.18 - 31.57
Khối lượng Trung bình (3 tháng)8.27M
Lợi nhuận trong 1 năm-89.88%
Beta0
Vốn hóa thị trường505.57M
Hệ số P/E
Doanh thu0
EPS-3.1769
Cổ tức (Lợi suất) (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.712/08/202125/10/202106/01/20223.004.005.006.007.008.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Motor Vehicles
Tổng Giám đốc Điều hành Daniel A. Ninivaggi, MBA
Nhân viên 320

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Lordstown Motors Corp decreased tính đến NaN và có tổng là 0.00. Thu nhập ròng decreased tính đến 1,093.82% đến -124.05M. Tài sản ròng increased tính đến 7,271.88% đến 630.74M và EPS decreased từ -0.15 đến -1.28.
RIDE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
N/A
Biên Hoạt động
N/A
Lợi nhuận trên Đầu tư
-49.38%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
0
0
0
0
Lợi nhuận Gộp
0
0
0
0
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-99.2M
-106.21M
-110.34M
-99.28M
Thu nhập Ròng
-121.64M
-125.21M
-108.2M
-95.81M