StocksR.R.Donnelley & Sons CoRRD

RRD

R.R.Donnelley & Sons Co

10.83 -0.01 (-0.09%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
10.83
B
10.86

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó10.84
Trong Ngày10.82 - 10.83
Trong 52 Tuần3.54 - 11.31
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.98M
Lợi nhuận trong 1 năm215.75%
Beta1.4839
Vốn hóa thị trường790.34M
Hệ số P/E280.1
Doanh thu4.96B
EPS0.0387
Cổ tức (Lợi suất)0.12 (1.11%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Commercial Printing Or Forms
Tổng Giám đốc Điều hành Daniel L. Knotts
Nhân viên 33,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của R.R.Donnelley & Sons Co increased tính đến 4.14% và có tổng là 4.96B. Thu nhập ròng increased tính đến 114.67% đến 3.80M. Tài sản ròng increased tính đến 32.36% đến -164.90M và EPS increased từ -0.40 đến 0.05.
RRD- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
16.89%
Biên Lợi nhuận Ròng
-0.27%
Biên Hoạt động
4.57%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-1.00%
03/21
06/21
09/21
12/21
Tổng Doanh thu
1.17B
1.15B
1.27B
1.38B
Lợi nhuận Gộp
190.3M
184.6M
222.6M
240.8M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
37M
40.8M
81.4M
78.5M
Thu nhập Ròng
-1.7M
-9.2M
28.1M
-13.4M