StocksRestaurant Group PLCRTN.L

RTN.L

Restaurant Group PLC

51.7034 1.9083 (3.83%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
51.7034
B
51.9467

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó51.7034
Trong Ngày 49.7752 - 51.7034
Trong 52 Tuần 39.9840 - 129.6800
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.41M
Lợi nhuận trong 1 năm-58.20%
Beta0.663
Vốn hóa thị trường397.53M
Hệ số P/E11.07
Doanh thu636.6M
EPS-0.0567
Cổ tức (Lợi suất)0.0644 (12.46%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.702/03/202216/05/202226/07/202250.000060.000070.000080.000090.0000100.0000110.0000
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Restaurants
Tổng Giám đốc Điều hành Andrew Hedley Hornby, MBA
Nhân viên 16,226

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Restaurant Group PLC increased tính đến 38.46% và có tổng là 636.60M. Thu nhập ròng increased tính đến 67.97% đến -38.40M. Tài sản ròng increased tính đến 41.10% đến 439.70M và EPS increased từ -0.21 đến -0.05.
RTN.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
13.89%
Biên Lợi nhuận Ròng
-6.62%
Biên Hoạt động
5.88%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-2.22%
2018
2019
2020
2021
Tổng Doanh thu
686.05M
1.07B
459.77M
636.6M
Lợi nhuận Gộp
72.69M
135.03M
-10.82M
88.4M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
83.64M
-49.09M
35.8M
Thu nhập Ròng
6.88M
-40.41M
-119.89M
-38.4M