Stocks-RUTH-Ruth's Hospitality Group Inc

RUTH Ruth's Hospitality Group Inc

17.41 -0.16 (-0.91%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó17.41
Trong Ngày 17.22 - 17.51
Trong 52 Tuần 14.58 - 24.89
Khối lượng Trung bình (3 tháng)403.83K
Lợi nhuận trong 1 năm-13.04%
Beta1.609
Vốn hóa thị trường578.05M
Hệ số P/E14.73
Doanh thu494.26M
EPS1.1817
Cổ tức (Lợi suất)0.54 (3.10%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.715/08/202226/10/202209/01/202315.0016.0017.0018.0019.0020.0021.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Restaurants
Tổng Giám đốc Điều hành Cheryl J. Henry, MBA
Nhân viên 4,527

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Ruth's Hospitality Group Inc increased tính đến 54.50% và có tổng là 429.12M. Thu nhập ròng increased tính đến 267.13% đến 42.28M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ -0.80 đến N/A.
RUTH- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
22.70%
Biên Lợi nhuận Ròng
4.74%
Biên Hoạt động
11.44%
Lợi nhuận trên Đầu tư
11.89%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
126.74M
126.13M
128.65M
112.74M
Lợi nhuận Gộp
30.21M
28.09M
33.31M
20.62M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
15.57M
13.93M
19.24M
7.82M
Thu nhập Ròng
13.8M
10.41M
10.34M
5.5M