StocksS&T AGSANT.DE

SANT.DE

S&T AG

22.40 -0.10 (-0.44%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
22.38
B
22.46

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó22.40
Trong Ngày22.36 - 22.74
Trong 52 Tuần18.05 - 24.14
Khối lượng Trung bình (3 tháng)236.53K
Lợi nhuận trong 1 năm10.45%
Beta-0.0259
Vốn hóa thị trường1.45B
Hệ số P/E25.71
Doanh thu1.32B
EPS0.8744
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.713/05/202128/07/202107/10/202119.0020.0021.0022.0023.0024.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Computer Processing Hardware
Tổng Giám đốc Điều hành Hannes Niederhauser
Nhân viên 6,067

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của S&T AG increased tính đến 11.75% và có tổng là 1.25B. Thu nhập ròng increased tính đến 10.32% đến 54.62M. Tài sản ròng increased tính đến 6.34% đến 409.47M và EPS increased từ 0.73 đến 0.84.
SANT.DE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
10.04%
Biên Lợi nhuận Ròng
3.76%
Biên Hoạt động
5.38%
Lợi nhuận trên Đầu tư
7.66%
09/20
12/20
03/21
06/21
Tổng Doanh thu
297.75M
418.38M
294.09M
306.49M
Lợi nhuận Gộp
31.74M
41.44M
29.03M
29.98M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
17.17M
27.07M
12.71M
13.91M
Thu nhập Ròng
11.95M
24.14M
9.72M
10.41M