Stocks-SAVE-Spirit Airlines

SAVE Spirit Airlines

21.72 0.02 (0.09%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó21.72
Trong Ngày 21.27 - 21.99
Trong 52 Tuần 15.90 - 28.26
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.34M
Lợi nhuận trong 1 năm5.38%
Beta1.6916
Vốn hóa thị trường2.36B
Hệ số P/E93.73
Doanh thu4.66B
EPS-3.4134
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Airlines
Tổng Giám đốc Điều hành Ted Christie, III
Nhân viên 9,218

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Spirit Airlines increased tính đến 78.49% và có tổng là 3.23B. Thu nhập ròng decreased tính đến 10.23% đến -472.57M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS increased từ -5.06 đến -4.50.
SAVE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
-1.73%
Biên Lợi nhuận Ròng
-1.83%
Biên Hoạt động
-5.35%
Lợi nhuận trên Đầu tư
1.97%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
987.56M
967.32M
1.37B
1.34B
Lợi nhuận Gộp
-22.56M
-149M
32.03M
58.73M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
-16.69M
11.34M
Thu nhập Ròng
-87.16M
-194.7M
-52.41M
-36.38M