Stocks-SCHA.OL-Schibsted ASA

SCHA.OL Schibsted ASA

186.30 0.10 (0.05%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó186.30
Trong Ngày 184.32 - 188.12
Trong 52 Tuần 141.79 - 418.72
Khối lượng Trung bình (3 tháng)265.6K
Lợi nhuận trong 1 năm-54.79%
Beta-0.0963
Vốn hóa thị trường43.39B
Hệ số P/E42.28
Doanh thu15.22B
EPS-183.2745
Cổ tức (Lợi suất)2 (1.07%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.717/06/202230/08/202210/11/2022150.00160.00170.00180.00190.00200.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Internet Software Or Services
Tổng Giám đốc Điều hành Kristin Skogen Lund, MBA
Nhân viên 5,511

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Schibsted ASA increased tính đến 13.29% và có tổng là 14.62B. Thu nhập ròng decreased tính đến 1,869.48% đến -18.90B. Tài sản ròng increased tính đến 218.74% đến 50.53B và EPS increased từ 3.66 đến 176.40.
SCHA.OL- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
8.56%
Biên Lợi nhuận Ròng
-20.16%
Biên Hoạt động
9.41%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-1.97%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
3.94B
3.65B
3.88B
3.76B
Lợi nhuận Gộp
2.01B
218M
341M
372M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
372M
216M
335M
N/A
Thu nhập Ròng
-19.84B
-13.44B
-6.41B
-3.14B