Stocks-SCPL-Sciplay Corp

SCPL Sciplay Corp

15.49 0 (0%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó15.49
Trong Ngày 15.15 - 15.58
Trong 52 Tuần 10.57 - 16.60
Khối lượng Trung bình (3 tháng)226.82K
Lợi nhuận trong 1 năm-3.06%
Beta0.7129
Vốn hóa thị trường365.99M
Hệ số P/E22.26
Doanh thu643.3M
EPS0.696
Cổ tức (Lợi suất) (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Ngành Công nghiệp Packaged Software
Tổng Giám đốc Điều hành Joshua J. Wilson
Nhân viên 632

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Sciplay Corp increased tính đến 4.11% và có tổng là 606.10M. Thu nhập ròng decreased tính đến 14.38% đến 125.00M. Tài sản ròng increased tính đến 20.55% đến 525.00M và EPS decreased từ 0.86 đến 0.77.
SCPL- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
66.30%
Biên Lợi nhuận Ròng
5.90%
Biên Hoạt động
22.84%
Lợi nhuận trên Đầu tư
27.88%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
154.4M
158M
160.1M
170.8M
Lợi nhuận Gộp
101.5M
105.1M
106.7M
113.2M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
41.4M
36.9M
34.1M
34.5M
Thu nhập Ròng
12.2M
32M
32.3M
33.7M