Stocks-SFT-Shift Technologies Inc Class A

SFT Shift Technologies Inc Class A

0.1975 0.0053 (2.76%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó0.1975
Trong Ngày 0.1651 - 0.1868
Trong 52 Tuần 0.1100 - 2.83
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.95M
Lợi nhuận trong 1 năm-91.43%
Beta0.7664
Vốn hóa thị trường16.9M
Hệ số P/E
Doanh thu801.4M
EPS-2.9326
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.711/08/202224/10/202205/01/20230.25000.50000.75001.00001.25001.50001.7500
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Retail Trade
Ngành Công nghiệp Specialty Stores
Tổng Giám đốc Điều hành Jeff Clementz, MBA
Nhân viên 1,037

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Shift Technologies Inc Class A increased tính đến 225.40% và có tổng là 636.87M. Thu nhập ròng decreased tính đến 181.11% đến -166.27M. Tài sản ròng decreased tính đến 68.26% đến 75.27M và EPS increased từ -3.12 đến -2.13.
SFT- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
3.32%
Biên Lợi nhuận Ròng
-26.19%
Biên Hoạt động
-26.12%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-65.76%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
196.22M
219.58M
223.73M
161.87M
Lợi nhuận Gộp
10.59M
9.11M
9.42M
-2.55M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-53.2M
-54.43M
N/A
-52.35M
Thu nhập Ròng
-54.46M
-57.05M
-52.2M
-75.81M