StocksSeagen IncSGEN

SGEN

Seagen Inc

136.83 1.13 (0.83%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
136.62
B
137.11

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó136.83
Trong Ngày 135.30 - 138.07
Trong 52 Tuần 105.29 - 192.37
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.07M
Lợi nhuận trong 1 năm-21.03%
Beta0.715
Vốn hóa thị trường25.24B
Hệ số P/E54.09
Doanh thu1.78B
EPS-4.041
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Pharmaceuticals Major
Tổng Giám đốc Điều hành Roger D. Dansey, MD
Nhân viên 2,675

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Seagen Inc decreased tính đến 27.63% và có tổng là 1.57B. Thu nhập ròng decreased tính đến 209.91% đến -674.47M. Tài sản ròng decreased tính đến 12.13% đến 3.07B và EPS decreased từ 3.37 đến -3.70.
SGEN- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
79.58%
Biên Lợi nhuận Ròng
-18.40%
Biên Hoạt động
-41.41%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-9.70%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
424.06M
429.85M
426.46M
497.5M
Lợi nhuận Gộp
341.41M
343.16M
338.83M
391.4M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-297.96M
-172.07M
-133.05M
-133.11M
Thu nhập Ròng
-293.85M
-174.63M
-136.49M
-134.83M