StocksSilverGate CapitalSI

SI

SilverGate Capital

92.88 -6.15 (-6.21%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
92.87
B
93.61

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó92.88
Trong Ngày89.13 - 101.38
Trong 52 Tuần80.78 - 239.26
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.23M
Lợi nhuận trong 1 năm9.56%
Beta0
Vốn hóa thị trường3.02B
Hệ số P/E34.4
Doanh thu175.65M
EPS2.8921
Cổ tức (Lợi suất) (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Regional Banks
Tổng Giám đốc Điều hành Alan J. Lane
Nhân viên 216

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của SilverGate Capital decreased tính đến NaN và có tổng là N/A. Thu nhập ròng increased tính đến 201.59% đến 78.53M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 1.36 đến N/A.
SI- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
28.22%
Biên Hoạt động
48.62%
Lợi nhuận trên Đầu tư
7.79%
03/21
06/21
09/21
12/21
Tổng Doanh thu
N/A
N/A
N/A
N/A
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
12.71M
20.94M
23.49M
21.39M