StocksCia Siderurgica Nacional SASID

SID

Cia Siderurgica Nacional SA

4.71 -0.07 (-1.55%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
4.71
B
4.74

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó4.79
Trong Ngày4.68 - 4.82
Trong 52 Tuần3.56 - 9.91
Khối lượng Trung bình (3 tháng)3.61M
Lợi nhuận trong 1 năm-20.28%
Beta1.7639
Vốn hóa thị trường6.61B
Hệ số P/E2.36
Doanh thu8.86B
EPS2.0329
Cổ tức (Lợi suất)0.3467 (7.35%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.709/08/202121/10/202103/01/20224.005.006.007.008.009.0010.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Steel
Tổng Giám đốc Điều hành Benjamin Steinbruch
Nhân viên 35,053

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Cia Siderurgica Nacional SA decreased tính đến 9.61% và có tổng là 5.83B. Thu nhập ròng increased tính đến 46.26% đến 832.20M. Tài sản ròng decreased tính đến 23.31% đến 2.17B và EPS increased từ 0.33 đến 0.53.
SID- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
47.34%
Biên Lợi nhuận Ròng
10.45%
Biên Hoạt động
40.37%
Lợi nhuận trên Đầu tư
7.89%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
1.81B
2.17B
2.91B
1.96B
Lợi nhuận Gộp
778.41M
1.04B
1.56B
815.77M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
625.94M
914.37M
1.39B
648.25M
Thu nhập Ròng
721.76M
1.04B
1.04B
253.27M