StocksSmartsheet IncSMAR

SMAR

Smartsheet Inc

32.35 0.85 (2.70%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
32.29
B
32.42
Hàng đầu
Christian Rauchenwald
Đã chỉnh sửa
🚀 Friday's 𝘁𝗼𝗽 𝗴𝗮𝗶𝗻𝗲𝗿𝘀 $NBEV $APRN (Blue Apron Holdings Inc.) $SMAR (Smartsheet Inc) $SPWH (Sportsman's Warehouse Holdings Inc) $NCNO (nCino Inc.) 🔴 $NSDQ100 YTD-Performance: -𝟮𝟲.𝟱𝟰% 🟢 My YTD-Performance: +𝟮𝟲.𝟮𝟬% 🟢 2021 +𝟯𝟰.𝟳𝟴% 🟢 2020 +𝟮𝟵.𝟴𝟬% 📌 Want to learn more... Xem thêm Dịch
Lorenzo Riccio
mexi1000
$SMAR (Smartsheet Inc) just keep your shares until it gets to 4,00 or over ITs robots we are strugling with all us small shareholders so lets the share raise and buy it up LETS us fight together against the brokers robots THX from Denmark Dịch
SMAR
Smartsheet Inc
32.29
0.85 (2.70%)
Giao dịch
4headtrade
Đã chỉnh sửa
MarketUpdates
Đã chỉnh sửa
Báo cáo thu nhập Q3 2023 của $SMAR (Smartsheet Inc) dự kiến sẽ được phát hành
1
T12
BÁO CÁO
Smartsheet Inc Báo cáo thu nhập Q3 2023 dự kiến sẽ được phát hành sau khi thị trường mở cửa
Thông báo cho tôi
SMAR
SMAR
Smartsheet Inc
32.35
0.85
(2.70%)
Giao dịch
SMAR
Smartsheet Inc
32.29
0.85 (2.70%)
Giao dịch