StocksSt Modwen Properties PLCSMP.L

SMP.L

St Modwen Properties PLC

558.50 1.00 (0.18%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
558.50
B
560.50

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó558.50
Trong Ngày557.50 - 558.50
Trong 52 Tuần290.24 - 558.50
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.05M
Lợi nhuận trong 1 năm81.20%
Beta-0.04
Vốn hóa thị trường1.24B
Hệ số P/E14.45
Doanh thu342.1M
EPS-0.5473
Cổ tức (Lợi suất)0.05 (0.90%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Real Estate Investment Trusts
Tổng Giám đốc Điều hành Sarwjit Sambhi
Nhân viên 640

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/11/2020: Doanh thu của St Modwen Properties PLC decreased tính đến 20.42% và có tổng là 342.10M. Thu nhập ròng decreased tính đến 344.04% đến -120.80M. Tài sản ròng decreased tính đến 11.69% đến 954.10M và EPS decreased từ 0.23 đến -0.55.
SMP.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
16.19%
Biên Lợi nhuận Ròng
5.46%
Biên Hoạt động
3.57%
Lợi nhuận trên Đầu tư
1.28%
2017
2018
2019
2020
Tổng Doanh thu
318.6M
433M
429.9M
342.1M
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
60.1M
60.5M
49.5M
-120.8M