StocksChina Petroleum & Chemical CorporationSNP

SNP

China Petroleum & Chemical Corporation

53.05 0.89 (1.71%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
52.96
B
53.16

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó53.05
Trong Ngày52.11 - 53.10
Trong 52 Tuần41.94 - 53.50
Khối lượng Trung bình (3 tháng)112.94K
Lợi nhuận trong 1 năm9.64%
Beta0.608
Vốn hóa thị trường13.53B
Hệ số P/E6.72
Doanh thu347.7B
EPS7.8923
Cổ tức (Lợi suất)3.9996 (7.54%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.704/08/202115/10/202129/12/202144.0046.0048.0050.0052.0054.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Integrated Oil
Tổng Giám đốc Điều hành
Nhân viên 384,065

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của China Petroleum & Chemical Corporation decreased tính đến 31.59% và có tổng là 262.89B. Thu nhập ròng decreased tính đến 41.78% đến 6.07B. Tài sản ròng increased tính đến 7.19% đến 135.00B và EPS decreased từ 6.07 đến 3.51.
SNP- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
5.54%
Biên Lợi nhuận Ròng
2.21%
Biên Hoạt động
2.83%
Lợi nhuận trên Đầu tư
5.74%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
71.44B
77.3B
94.51B
104.45B
Lợi nhuận Gộp
3.48B
4.21B
5.03B
6.56B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
974.21M
2B
2.41B
4.46B
Thu nhập Ròng
1.47B
3.65B
4.01B
3.75B