Stocks-SOW.DE-Software

SOW.DE Software

21.63 -0.24 (-1.10%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó21.87
Trong Ngày 21.33 - 22.05
Trong 52 Tuần 20.23 - 35.17
Khối lượng Trung bình (3 tháng)91.12K
Lợi nhuận trong 1 năm-37.83%
Beta-0.1776
Vốn hóa thị trường1.61B
Hệ số P/E33.05
Doanh thu958.18M
EPS0.2566
Cổ tức (Lợi suất)0.76 (3.51%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Ngành Công nghiệp Packaged Software
Tổng Giám đốc Điều hành Sanjay Brahmawar, MBA
Nhân viên 4,996

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Software increased tính đến 14.91% và có tổng là 958.18M. Thu nhập ròng decreased tính đến 77.18% đến 19.25M. Tài sản ròng increased tính đến 5.07% đến 1.51B và EPS decreased từ 1.13 đến 0.26.
SOW.DE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
74.96%
Biên Lợi nhuận Ròng
14.79%
Biên Hoạt động
9.59%
Lợi nhuận trên Đầu tư
8.83%
03/22
06/22
09/22
12/22
Tổng Doanh thu
206.03M
226.9M
221.41M
303.83M
Lợi nhuận Gộp
156.76M
171.6M
160.39M
229.51M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
24.97M
19.3M
N/A
49.77M
Thu nhập Ròng
17.76M
N/A
-10.8M
-5.37M