StocksSplunk IncSPLK

SPLK

Splunk Inc

81.77 3.75 (4.80%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
81.77
B
82.05

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó78.03
Trong Ngày 80.28 - 82.15
Trong 52 Tuần 75.03 - 176.18
Khối lượng Trung bình (3 tháng)2M
Lợi nhuận trong 1 năm-41.68%
Beta1.3323
Vốn hóa thị trường12.7B
Hệ số P/E
Doanh thu3.04B
EPS-6.2275
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.725/04/202207/07/202215/09/202280.0090.00100.00110.00120.00130.00140.00150.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Packaged Software
Tổng Giám đốc Điều hành Gary Leigh Steele
Nhân viên 7,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/1/2022: Doanh thu của Splunk Inc increased tính đến 19.93% và có tổng là 2.67B. Thu nhập ròng decreased tính đến 47.48% đến -1.34B. Tài sản ròng decreased tính đến 86.02% đến 222.77M và EPS decreased từ -5.68 đến -8.29.
SPLK- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
73.91%
Biên Lợi nhuận Ròng
-26.98%
Biên Hoạt động
-27.93%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-18.58%
10/21
01/22
04/22
07/22
Tổng Doanh thu
664.75M
901.12M
674.08M
798.75M
Lợi nhuận Gộp
471.18M
705.51M
466.68M
586.72M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-288.37M
-75.42M
-291.69M
-190.1M
Thu nhập Ròng
-343.32M
-140.82M
-304.32M
-209.71M