StocksSunPower CorpSPWR

SPWR

SunPower Corp

22.21 -2.44 (-9.91%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
22.21
B
22.31

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó24.66
Trong Ngày 22.18 - 24.40
Trong 52 Tuần 12.77 - 34.61
Khối lượng Trung bình (3 tháng)3.22M
Lợi nhuận trong 1 năm0.35%
Beta1.53
Vốn hóa thị trường4.29B
Hệ số P/E9.74
Doanh thu1.48B
EPS-0.8967
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Electrical Products
Tổng Giám đốc Điều hành Peter Faricy, MBA
Nhân viên 3,660

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của SunPower Corp increased tính đến 17.66% và có tổng là 1.32B. Thu nhập ròng decreased tính đến 106.37% đến -38.04M. Tài sản ròng decreased tính đến 4.05% đến 390.02M và EPS decreased từ 2.41 đến -0.22.
SPWR- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
17.79%
Biên Lợi nhuận Ròng
-5.88%
Biên Hoạt động
-2.79%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-4.90%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
323.64M
384.53M
350.28M
417.77M
Lợi nhuận Gộp
59.4M
49.2M
72.31M
81.78M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
9.1M
-18.08M
-9.7M
-15.49M
Thu nhập Ròng
-84.31M
20.99M
-2.51M
-41.71M