Stocks-SRC-Spirit Realty Capital Inc

SRC Spirit Realty Capital Inc

42.89 0.71 (1.68%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó42.89
Trong Ngày 41.92 - 42.89
Trong 52 Tuần 34.14 - 48.16
Khối lượng Trung bình (3 tháng)693.01K
Lợi nhuận trong 1 năm-9.35%
Beta1.3725
Vốn hóa thị trường5.99B
Hệ số P/E22.7
Doanh thu678.68M
EPS1.8891
Cổ tức (Lợi suất)2.602 (6.07%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Real Estate Investment Trusts
Tổng Giám đốc Điều hành Jackson Hsieh
Nhân viên 84

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Spirit Realty Capital Inc increased tính đến 26.91% và có tổng là 608.39M. Thu nhập ròng increased tính đến 560.90% đến 171.70M. Tài sản ròng increased tính đến 11.07% đến 4.00B và EPS increased từ 0.15 đến 1.35.
SRC- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
54.44%
Biên Lợi nhuận Ròng
24.91%
Biên Hoạt động
44.42%
Lợi nhuận trên Đầu tư
2.30%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
156.06M
167.59M
174.13M
181.6M
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
44.37M
56.06M
82.74M
76.64M