StocksSTMicroelectronics CompanySTM.MI

STM.MI

STMicroelectronics Company

42.66 -1.01 (-2.31%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
42.66
B
42.75

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó42.66
Trong Ngày42.60 - 43.35
Trong 52 Tuần28.22 - 46.28
Khối lượng Trung bình (3 tháng)2.93M
Lợi nhuận trong 1 năm30.34%
Beta-0.0999
Vốn hóa thị trường38.72B
Hệ số P/E25.24
Doanh thu10.41B
EPS1.6907
Cổ tức (Lợi suất)0.1681 (0.39%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.704/08/202115/10/202129/12/202132.5035.0037.5040.0042.5045.0047.50
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Semiconductors
Tổng Giám đốc Điều hành Jean-Marc Chery
Nhân viên 46,016

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của STMicroelectronics Company increased tính đến 20.43% và có tổng là 10.80B. Thu nhập ròng decreased tính đến NaN đến N/A. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 1.05 đến N/A.
STM.MI- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
39.97%
Biên Lợi nhuận Ròng
11.24%
Biên Hoạt động
15.68%
Lợi nhuận trên Đầu tư
12.59%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
2.71B
2.5B
2.48B
2.71B
Lợi nhuận Gộp
1.05B
975.52M
1.01B
1.13B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
440.37M
337.07M
369.1M
486.12M
Thu nhập Ròng
489.02M
303.03M
342.56M
403.83M