Stocks-STM.PA-STMicroelectronics NV

STM.PA STMicroelectronics NV

46.11 -0.92 (-1.96%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó 46.11
Trong Ngày 45.12 - 46.60
Trong 52 Tuần 27.39 - 47.40
Khối lượng trung hình (3 tháng) 2.06M
Lợi nhuận trong 1 năm 32.94%
Beta0.4233
Vốn hóa thị trường 41.78B
Hệ số P/E10.55
Doanh thu15.4B
EPS4.386
Cổ tức (Lợi suất) 0.230036 (0.50%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.728/09/202209/12/202221/02/202332.5035.0037.5040.0042.5045.0047.50
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp
Semiconductors
Tổng Giám đốc Điều hành
Jean-Marc Chery
Nhân viên
48,254

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/12/2022, doanh thu của STMicroelectronics NV increased tính đến 1.05% và có tổng là 4.34B. Thu nhập ròng increased tính đến 12.14% đến 1.23B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 11.95B và EPS decreased từ N/A đến 1.29.
STM.PA- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
46.51%
Biên Lợi nhuận Ròng
15.03%
Biên Hoạt động
27.14%
Lợi nhuận trên Đầu tư
16.18%
03/22
06/22
09/22
12/22
Tổng Doanh thu
3.16B
3.61B
4.29B
4.34B
Lợi nhuận Gộp
1.48B
1.71B
2.05B
2.06B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
730.95M
905.8M
N/A
1.23B
Thu nhập Ròng
664.98M
816.53M
1.09B
1.23B