Stocks-STM.PA-STMicroelectronics NV

STM.PA STMicroelectronics NV

43.69 1.24 (2.92%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó43.69
Trong Ngày 42.07 - 44.01
Trong 52 Tuần 27.39 - 44.01
Khối lượng Trung bình (3 tháng)2.16M
Lợi nhuận trong 1 năm7.68%
Beta-0.1156
Vốn hóa thị trường38.71B
Hệ số P/E9.73
Doanh thu15.4B
EPS4.386
Cổ tức (Lợi suất)0.229175 (0.52%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Semiconductors
Tổng Giám đốc Điều hành Jean-Marc Chery
Nhân viên 48,254

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của STMicroelectronics NV increased tính đến 42.15% và có tổng là 15.35B. Thu nhập ròng decreased tính đến NaN đến 3.77B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 11.95B và EPS decreased từ N/A đến 3.99.
STM.PA- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
46.51%
Biên Lợi nhuận Ròng
12.04%
Biên Hoạt động
26.11%
Lợi nhuận trên Đầu tư
13.34%
03/22
06/22
09/22
12/22
Tổng Doanh thu
3.16B
3.61B
4.29B
4.34B
Lợi nhuận Gộp
1.48B
1.71B
2.05B
2.06B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
730.95M
905.8M
N/A
1.23B
Thu nhập Ròng
664.98M
816.53M
1.09B
1.23B