CommoditiesSugar Future ContractSUGAR

SUGAR

Sugar Future Contract

0.1877 -0.0008 (-0.42%)
Giá cung cấp bởi eToro, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
0.1877
B
0.1885

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó0.1877
Trong Ngày0.1848 - 0.1895
Trong 52 Tuần0.1464 - 0.2065
Lợi nhuận trong 1 năm19.25%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.711/08/202122/10/202104/01/20220.18000.18500.19000.19500.20000.2050
Thời gian Biểu đồ theo UTC