Stocks-SUM-Summit Materials Inc

SUM Summit Materials Inc

30.32 0.07 (0.23%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó30.32
Trong Ngày 29.49 - 30.48
Trong 52 Tuần 21.87 - 41.40
Khối lượng Trung bình (3 tháng)778.1K
Lợi nhuận trong 1 năm-18.97%
Beta1.6886
Vốn hóa thị trường3.53B
Hệ số P/E12.58
Doanh thu2.46B
EPS2.4102
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Construction Materials
Tổng Giám đốc Điều hành Anne P. Noonan
Nhân viên 5,500

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Summit Materials Inc increased tính đến 3.31% và có tổng là 2.41B. Thu nhập ròng increased tính đến 9.23% đến 154.28M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 1.20 đến N/A.
SUM- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
18.04%
Biên Lợi nhuận Ròng
4.56%
Biên Hoạt động
10.38%
Lợi nhuận trên Đầu tư
3.02%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
596.67M
420.95M
686.55M
752.75M
Lợi nhuận Gộp
105.89M
16.37M
155.19M
165.68M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
55.62M
-35.55M
107.54M
125.72M
Thu nhập Ròng
44.39M
-34.8M
192.77M
87.65M