Stocks-SUMO-Sumo Logic Inc.

SUMO Sumo Logic Inc.

7.78 -0.16 (-2.02%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó7.78
Trong Ngày 7.66 - 7.95
Trong 52 Tuần 6.39 - 16.42
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.01M
Lợi nhuận trong 1 năm-43.08%
Beta0
Vốn hóa thị trường922.3M
Hệ số P/E
Doanh thu271.03M
EPS-1.1898
Cổ tức (Lợi suất) (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/06/202202/09/202214/11/20227.007.508.008.509.009.50
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Packaged Software
Tổng Giám đốc Điều hành Ramin Sayar, MBA
Nhân viên 943

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/1/2022: Doanh thu của Sumo Logic Inc. increased tính đến 19.49% và có tổng là 242.13M. Thu nhập ròng decreased tính đến 53.64% đến -123.37M. Tài sản ròng decreased tính đến 2.88% đến 418.97M và EPS increased từ -1.65 đến -1.14.
SUMO- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
65.50%
Biên Lợi nhuận Ròng
-48.79%
Biên Hoạt động
-47.88%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-69.00%
10/21
01/22
04/22
07/22
Tổng Doanh thu
62.02M
67.05M
67.86M
74.11M
Lợi nhuận Gộp
41.58M
44.38M
43.64M
48.07M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-30.92M
-29.9M
-34.36M
-36.17M
Thu nhập Ròng
-30.84M
-33.57M
-34.75M
-35.88M