StocksSpectris PLCSXS.L

SXS.L

Spectris PLC

2436.80 -165.86 (-6.37%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
2436.80
B
2443.20

SXS.L Nghiên cứu

Thông tin nghiên cứu chỉ được cung cấp cho các nhà đầu tư đang hoạt động

Đăng ký