Stocks-TA-TravelCenters of America LLC

TA TravelCenters of America LLC

46.26 -1.05 (-2.22%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó47.31
Trong Ngày 45.80 - 47.30
Trong 52 Tuần 31.08 - 65.20
Khối lượng Trung bình (3 tháng)138.65K
Lợi nhuận trong 1 năm-12.71%
Beta1.4308
Vốn hóa thị trường702.72M
Hệ số P/E5.39
Doanh thu10.22B
EPS8.7726
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.724/06/202207/09/202216/11/202235.0040.0045.0050.0055.0060.0065.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Other Consumer Services
Tổng Giám đốc Điều hành Jonathan M. Pertchik
Nhân viên 14,250

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của TravelCenters of America LLC increased tính đến 51.40% và có tổng là 7.34B. Thu nhập ròng increased tính đến 501.82% đến 58.19M. Tài sản ròng increased tính đến 9.65% đến 702.85M và EPS increased từ -1.23 đến 4.01.
TA- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
16.44%
Biên Lợi nhuận Ròng
0.27%
Biên Hoạt động
2.04%
Lợi nhuận trên Đầu tư
0.87%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
2.03B
2.3B
3.08B
2.81B
Lợi nhuận Gộp
380.41M
387.86M
465.58M
446.01M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
27.25M
29.86M
93.92M
57.84M
Thu nhập Ròng
12.79M
16.3M
63.98M
36.98M