StocksMediaset EspanaTL5.MC

TL5.MC

Mediaset Espana

3.92 0.07 (1.87%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
3.92
B
3.93