StocksTods GroupTOD.MI

TOD.MI

Tods Group

43.96 -0.64 (-1.43%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
43.82
B
43.96

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó43.96
Trong Ngày43.36 - 44.30
Trong 52 Tuần25.70 - 65.14
Khối lượng Trung bình (3 tháng)106.64K
Lợi nhuận trong 1 năm67.12%
Beta0.0899
Vốn hóa thị trường1.45B
Hệ số P/E16.53
Doanh thu778.56M
EPS-0.4018
Cổ tức (Lợi suất)1 (2.27%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.709/08/202120/10/202104/01/202245.0047.5050.0052.5055.0057.50
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Apparel Or Footwear
Tổng Giám đốc Điều hành Andrea della Valle; Diego della Valle
Nhân viên 4,588

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Tods Group decreased tính đến 30.45% và có tổng là 637.11M. Thu nhập ròng decreased tính đến 260.30% đến -73.19M. Tài sản ròng decreased tính đến 6.79% đến 1.01B và EPS decreased từ 1.40 đến -2.21.
TOD.MI- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
4.81%
Biên Lợi nhuận Ròng
1.49%
Biên Hoạt động
-0.59%
Lợi nhuận trên Đầu tư
1.85%
12/12
Tổng Doanh thu
213.23M
Lợi nhuận Gộp
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
39.14M
Thu nhập Ròng
N/A