Stocks-TSP-TuSimple Holdings Inc

TSP TuSimple Holdings Inc

2.10 0.06 (2.94%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó2.10
Trong Ngày 1.96 - 2.15
Trong 52 Tuần 1.21 - 20.13
Khối lượng Trung bình (3 tháng)4.52M
Lợi nhuận trong 1 năm-88.90%
Beta2.4343
Vốn hóa thị trường473.99M
Hệ số P/E
Doanh thu9.56M
EPS-2.0112
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Motor Vehicles
Tổng Giám đốc Điều hành Cheng Lu, MBA
Nhân viên 1,400

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của TuSimple Holdings Inc increased tính đến 239.72% và có tổng là 6.26M. Thu nhập ròng decreased tính đến 311.91% đến -732.67M. Tài sản ròng increased tính đến 411.72% đến 1.33B và EPS decreased từ -0.94 đến -3.32.
TSP- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
-10.98%
Biên Lợi nhuận Ròng
-133,375.65%
Biên Hoạt động
-4,778.80%
Lợi nhuận trên Đầu tư
9.64%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
2.05M
2.26M
2.59M
2.65M
Lợi nhuận Gộp
-1.6M
-1.83M
-3.17M
-2.78M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-115.91M
-110.63M
-110.71M
-119.66M
Thu nhập Ròng
-115.49M
-111.9M
-108.6M
-113.16M