Stocks2Seventy Bio Inc.TSVT

TSVT

2Seventy Bio Inc.

16.76 -1.09 (-6.11%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
16.73
B
16.78

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó16.76
Trong Ngày16.65 - 18.17
Trong 52 Tuần16.65 - 50.00
Khối lượng Trung bình (3 tháng)452.88K
Lợi nhuận trong 1 năm-66.53%
Beta0
Vốn hóa thị trường415.68M
Hệ số P/E
Doanh thuN/A
EPS
Cổ tức (Lợi suất) (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Pharmaceuticals Major
Tổng Giám đốc Điều hành Nick Leschly, MBA
Nhân viên

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

TSVT- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
-379.38%
Biên Hoạt động
N/A
Lợi nhuận trên Đầu tư
-128.72%