Stocks-TTCF-Tattooed Chef Inc

TTCF Tattooed Chef Inc

0.2917 -0.2543 (-46.58%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư