StocksTata Motors Shs Sponsored American Deposit Receipt Repr 5 ShsTTM

TTM

Tata Motors Shs Sponsored American Deposit Receipt Repr 5 Shs

26.32 0.45 (1.74%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
26.28
B
26.35

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó26.32
Trong Ngày 25.63 - 26.29
Trong 52 Tuần 18.48 - 35.34
Khối lượng Trung bình (3 tháng)760.29K
Lợi nhuận trong 1 năm29.49%
Beta1.413
Vốn hóa thị trường17.71B
Hệ số P/E85.91
Doanh thu37.35B
EPS-2.9343
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Motor Vehicles
Tổng Giám đốc Điều hành Marc Llistosella Y. Bischoff
Nhân viên 52,351

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3/2022: Doanh thu của Tata Motors Shs Sponsored American Deposit Receipt Repr 5 Shs increased tính đến 11.06% và có tổng là 37.37B. Thu nhập ròng increased tính đến 15.89% đến -1.52B. Tài sản ròng decreased tính đến 17.08% đến 6.44B và EPS increased từ -2.49 đến -2.01.
TTM- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
20.69%
Biên Lợi nhuận Ròng
-4.03%
Biên Hoạt động
0.45%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-8.18%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
9B
8.28B
9.64B
10.43B
Lợi nhuận Gộp
1.82B
1.47B
2.17B
2.27B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-98.45M
-229.6M
138.58M
357.33M
Thu nhập Ròng
-603.35M
-595.96M
-193.6M
-131.85M