StocksTUI AGTUI.L

TUI.L

TUI AG

114.78 9.04 (8.55%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
114.78
B
115.17

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó114.78
Trong Ngày 105.59 - 116.33
Trong 52 Tuần 101.30 - 355.78
Khối lượng Trung bình (3 tháng)4.07M
Lợi nhuận trong 1 năm-65.47%
Beta0.1915
Vốn hóa thị trường2.05B
Hệ số P/E3.86
Doanh thu10.43B
EPS-0.6265
Cổ tức (Lợi suất)0.4585 (39.95%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.726/04/202207/07/202214/09/2022125.00150.00175.00200.00225.00250.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Other Consumer Services
Tổng Giám đốc Điều hành Sebastian Ebel
Nhân viên 50,584

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/9/2021: Doanh thu của TUI AG decreased tính đến 40.78% và có tổng là 4.13B. Thu nhập ròng increased tính đến 21.42% đến -2.17B. Tài sản ròng decreased tính đến 281.79% đến -359.63M và EPS increased từ -2.95 đến -1.91.
TUI.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
-1.25%
Biên Lợi nhuận Ròng
-16.31%
Biên Hoạt động
-7.44%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-14.17%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
2.88B
2.01B
1.78B
3.76B
Lợi nhuận Gộp
75.03M
-113.22M
-165.39M
101.65M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-90.25M
-277.92M
-311.53M
-59.22M
Thu nhập Ròng
-36.7M
-327.87M
-268.87M
-281.01M