Stocks-TWKS-Thoughtworks

TWKS Thoughtworks

4.26 0.08 (2.00%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

Thoughtworks giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
1.33B
Phạm vi trong ngày
4.09
-
4.31
Phạm vi 52 tuần
3.17
-
11.78
Khối lượng (3 tháng)
836.11K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
-42.92
Doanh thu
1.19B

Tin tức mới nhất về Thoughtworks

Xem tất cả
Thảo luận Hàng đầu

Sự Kiện Sắp Tới

27
T2
BÁO CÁO
Báo cáo thu nhập Thoughtworks Q4 2023 dự kiến sẽ được công bố trước giờ thị trường mở cửa

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Nắm giữ
Mục tiêu giá
4.83

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
50
Trung bình
Ngành 
Trung bình 49 
42
Môi trường
55
Xã hội
46
Quản trị

Mọi người cũng đã mua