StocksUGI CorpUGI

UGI

UGI Corp

39.64 -0.02 (-0.04%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
39.64
B
39.74

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó39.66
Trong Ngày 39.48 - 40.24
Trong 52 Tuần 33.01 - 48.48
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.58M
Lợi nhuận trong 1 năm-15.27%
Beta0.9555
Vốn hóa thị trường8.29B
Hệ số P/E5.64
Doanh thu9.6B
EPS7.0003
Cổ tức (Lợi suất)1.395 (3.51%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.714/01/202228/03/202208/06/202235.0037.5040.0042.5045.0047.50
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Utilities
Ngành Công nghiệp Gas Distributors
Tổng Giám đốc Điều hành Roger Perreault
Nhân viên 5,800

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/3/2022, doanh thu của UGI Corp increased tính đến 29.67% và có tổng là 3.47B. Thu nhập ròng increased tính đến 1,062.89% đến 934.00M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS increased từ -0.46 đến 4.32.
UGI- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
46.47%
Biên Lợi nhuận Ròng
9.56%
Biên Hoạt động
31.49%
Lợi nhuận trên Đầu tư
7.02%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
1.5B
2.04B
2.67B
3.47B
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
2.37B
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
150M
525M
-97M
934M