StocksUK Commercial Property Trust LtdUKCM.L

UKCM.L

UK Commercial Property Trust Ltd

56.7148 -4.1937 (-6.89%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng GBX Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
56.7148
B
57.0855

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó56.7148
Trong Ngày 56.2156 - 61.3079
Trong 52 Tuần 54.3184 - 95.4141
Khối lượng Trung bình (3 tháng)2.11M
Lợi nhuận trong 1 năm-21.81%
Beta0.2263
Vốn hóa thị trường739.36M
Hệ số P/E2.23
Doanh thu68.14M
EPS0.2553
Cổ tức (Lợi suất)0.03044 (5.37%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.727/04/202208/07/202215/09/202260.000070.000080.000090.0000100.0000
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Real Estate Investment Trusts
Tổng Giám đốc Điều hành Error During Calculation
Nhân viên 0

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của UK Commercial Property Trust Ltd decreased tính đến 9.67% và có tổng là 64.49M. Thu nhập ròng increased tính đến 2,397.54% đến 236.23M. Tài sản ròng increased tính đến 17.59% đến 1.33B và EPS increased từ -0.01 đến 0.18.
UKCM.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
86.43%
Biên Lợi nhuận Ròng
120.06%
Biên Hoạt động
64.12%
Lợi nhuận trên Đầu tư
5.40%
2018
2019
2020
2021
Tổng Doanh thu
72.4M
78.23M
71.39M
64.49M
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
53.01M
1.64M
-10.28M
236.23M