Stocks-VIFN.ZU-Vifor Pharma AG

VIFN.ZU Vifor Pharma AG

165.80 0.70 (0.42%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó165.80
Trong Ngày 164.25 - 165.80
Trong 52 Tuần 157.61 - 197.02
Khối lượng Trung bình (3 tháng)3.86K
Lợi nhuận trong 1 năm1.87%
Beta0.1854
Vốn hóa thị trường10.78B
Hệ số P/E74.62
Doanh thu1.75B
EPS2.2265
Cổ tức (Lợi suất)2 (1.21%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.711/07/202222/09/202205/12/2022165.00170.00175.00180.00185.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Pharmaceuticals Major
Tổng Giám đốc Điều hành Herve Gisserot
Nhân viên 2,467

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Vifor Pharma AG increased tính đến 2.85% và có tổng là 1.75B. Thu nhập ròng decreased tính đến NaN đến N/A. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 2.60 đến N/A.
VIFN.ZU- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
57.57%
Biên Lợi nhuận Ròng
7.00%
Biên Hoạt động
16.29%
Lợi nhuận trên Đầu tư
3.11%
2018
2019
2020
2021
Tổng Doanh thu
1.58B
1.88B
1.71B
1.75B
Lợi nhuận Gộp
918.5M
1.08B
912.2M
1.08B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
162.8M
286.2M
194.9M
285.8M
Thu nhập Ròng
244.4M
273.8M
237.6M
N/A