Stocks-VLDR-Velodyne Lidar Inc.

VLDR Velodyne Lidar Inc.

1.24 -0.02 (-1.59%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó1.26
Trong Ngày 1.16 - 1.27
Trong 52 Tuần 0.6900 - 4.43
Khối lượng Trung bình (3 tháng)2.36M
Lợi nhuận trong 1 năm-68.34%
Beta0.9022
Vốn hóa thị trường300.24M
Hệ số P/E-1.47
Doanh thu44.87M
EPS-0.855
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.729/08/202209/11/202224/01/20230.751.001.251.501.752.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Semiconductors
Tổng Giám đốc Điều hành Theodore L. Tewksbury, III, PhD
Nhân viên 407

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Velodyne Lidar Inc. decreased tính đến 35.06% và có tổng là 61.92M. Thu nhập ròng decreased tính đến 41.62% đến -212.24M. Tài sản ròng decreased tính đến 12.19% đến 299.26M và EPS decreased từ -1.01 đến -1.09.
VLDR- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
-54.75%
Biên Lợi nhuận Ròng
-152.44%
Biên Hoạt động
-386.54%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-66.23%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
17.54M
6.18M
11.51M
9.64M
Lợi nhuận Gộp
2.69M
-9.28M
-7.1M
-10.88M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-37.66M
-48.9M
-44.62M
-42.26M
Thu nhập Ròng
-37.47M
-49.12M
-44.3M
-41.56M