StocksVitrru LimitedVTRU

VTRU

Vitrru Limited

17.64 0.14 (0.80%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
16.02
B
17.66

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó17.64
Trong Ngày16.00 - 16.54
Trong 52 Tuần10.52 - 24.00
Khối lượng Trung bình (3 tháng)26.33K
Lợi nhuận trong 1 năm-33.25%
Beta0
Vốn hóa thị trường406.74M
Hệ số P/E94.78
Doanh thu100.05M
EPS0.1861
Cổ tức (Lợi suất) (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Miscellaneous Commercial Services
Tổng Giám đốc Điều hành Pedro Jorge Guterres Quintans Graça, MBA
Nhân viên 6,174

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Vitru Ltd decreased tính đến 13.89% và có tổng là 100.65M. Thu nhập ròng increased tính đến 160.24% đến 10.10M. Tài sản ròng increased tính đến 67.81% đến 188.28M và EPS increased từ -0.03 đến 0.52.
VTRU- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
57.97%
Biên Lợi nhuận Ròng
-5.37%
Biên Hoạt động
29.20%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-5.30%
06/20
09/20
12/20
03/21
Tổng Doanh thu
23.8M
23.46M
25.28M
27.5M
Lợi nhuận Gộp
14.72M
11.41M
14.06M
17.81M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
9.79M
6.41M
5.52M
7.49M
Thu nhập Ròng
8.86M
331.04K
-388.96K
3.96M