StocksVitrru LimitedVTRU

VTRU

Vitrru Limited

17.42 -0.58 (-3.20%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
17.42
B
18.51

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó18.00
Trong Ngày 15.81 - 17.92
Trong 52 Tuần 10.99 - 21.50
Khối lượng Trung bình (3 tháng)20.23K
Lợi nhuận trong 1 năm9.27%
Beta0
Vốn hóa thị trường419.93M
Hệ số P/E28.92
Doanh thu154.53M
EPS0.622456
Cổ tức (Lợi suất) (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.719/04/202201/07/202212/09/202215.0016.0017.0018.0019.0020.0021.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Miscellaneous Commercial Services
Tổng Giám đốc Điều hành William Victor K de Matos Silva; Pedro Jorge Guterres Quintans Graça, MBA
Nhân viên 6,036

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Vitru Ltd increased tính đến 16.20% và có tổng là 116.95M. Thu nhập ròng increased tính đến 29.68% đến 13.10M. Tài sản ròng increased tính đến 1.66% đến 191.40M và EPS decreased từ 0.52 đến 0.00.
VTRU- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
64.89%
Biên Lợi nhuận Ròng
-1.23%
Biên Hoạt động
33.14%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-2.45%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
28.31M
29.7M
34.02M
62.51M
Lợi nhuận Gộp
15.1M
18.44M
22.47M
44.27M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
7.12M
11.46M
11.06M
21.57M
Thu nhập Ròng
574.75K
5.44M
4.58M
4.23M