CommoditiesWheat Future ContractWHEAT

WHEAT

Wheat Future Contract

804.90 3.90 (0.49%)
Giá cung cấp bởi eToro, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
804.90
B
805.90

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó801.00
Trong Ngày800.10 - 806.90
Trong 52 Tuần592.88 - 862.90
Lợi nhuận trong 1 năm24.14%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.711/08/202122/10/202105/01/2022700.00750.00800.00850.00900.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC