StocksWhiting Petroleum CorpWLL

WLL

Whiting Petroleum Corp

68.03 -4.65 (-6.40%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
67.75
B
67.97

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó68.03
Trong Ngày 67.37 - 72.10
Trong 52 Tuần 38.00 - 101.52
Khối lượng Trung bình (3 tháng)488.08K
Lợi nhuận trong 1 năm24.42%
Beta1.2986
Vốn hóa thị trường2.79B
Hệ số P/E7.24
Doanh thu1.75B
EPS9.8103
Cổ tức (Lợi suất)0.5 (0.73%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.719/01/202230/03/202210/06/202270.0080.0090.00100.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Oil And Gas Production
Tổng Giám đốc Điều hành Lynn A. Peterson, CPA
Nhân viên 356

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/3/2022, doanh thu của Whiting Petroleum Corp increased tính đến 11.29% và có tổng là 526.86M. Thu nhập ròng decreased tính đến 112.81% đến -37.43M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 7.34 đến N/A.
WLL- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
63.54%
Biên Lợi nhuận Ròng
-118.13%
Biên Hoạt động
60.24%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-46.83%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
351.65M
401.04M
473.41M
526.86M
Lợi nhuận Gộp
199.76M
247.66M
312.44M
354.01M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
187.76M
235.7M
297.16M
N/A
Thu nhập Ròng
-61.49M
198.16M
292.18M
-37.43M