Stocks-WWE-World Wrestling Entertainment Inc

WWE World Wrestling Entertainment Inc

89.36 -1.18 (-1.31%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó90.55
Trong Ngày 88.62 - 90.30
Trong 52 Tuần 51.59 - 93.18
Khối lượng Trung bình (3 tháng)916.33K
Lợi nhuận trong 1 năm70.57%
Beta0.713
Vốn hóa thị trường6.74B
Hệ số P/E40.1
Doanh thu1.29B
EPS2.2581
Cổ tức (Lợi suất)0.48 (0.54%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.724/08/202204/11/202219/01/202370.0075.0080.0085.0090.0095.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Movies Or Entertainment
Tổng Giám đốc Điều hành Nick Khan
Nhân viên 890

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của World Wrestling Entertainment Inc increased tính đến 17.93% và có tổng là 1.29B. Thu nhập ròng increased tính đến 8.41% đến 195.59M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 517.25M và EPS decreased từ N/A đến 2.22.
WWE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
40.54%
Biên Lợi nhuận Ròng
10.51%
Biên Hoạt động
25.10%
Lợi nhuận trên Đầu tư
17.49%
03/22
06/22
09/22
12/22
Tổng Doanh thu
333.45M
328.14M
304.64M
325.3M
Lợi nhuận Gộp
143.06M
121.8M
128.78M
130M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
92.41M
71.03M
76.55M
72.44M
Thu nhập Ròng
66.04M
49.1M
41.62M
38.8M