StocksUnited States Steel CorpX

X

United States Steel Corp

18.59 -0.02 (-0.11%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
18.56
B
18.62

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó18.59
Trong Ngày18.36 - 19.49
Trong 52 Tuần16.15 - 30.54
Khối lượng Trung bình (3 tháng)18.11M
Lợi nhuận trong 1 năm0.67%
Beta1.342
Vốn hóa thị trường5.03B
Hệ số P/E1.68
Doanh thu17.31B
EPS11.065
Cổ tức (Lợi suất)0.08 (0.43%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.713/08/202127/10/202107/01/202220.0022.5025.0027.5030.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Steel
Tổng Giám đốc Điều hành David B. Burritt, MBA, CPA
Nhân viên 23,350

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của United States Steel Corp decreased tính đến 24.70% và có tổng là 9.74B. Thu nhập ròng decreased tính đến 81.46% đến -1.17B. Tài sản ròng decreased tính đến 4.95% đến 3.88B và EPS decreased từ -3.75 đến -5.92.
X- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
20.41%
Biên Lợi nhuận Ròng
-1.45%
Biên Hoạt động
18.30%
Lợi nhuận trên Đầu tư
0.52%
12/20
03/21
06/21
09/21
Tổng Doanh thu
2.56B
3.66B
5.03B
5.96B
Lợi nhuận Gộp
19M
395M
1.15B
1.89B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-54M
306M
1.04B
1.79B
Thu nhập Ròng
49M
91M
1.01B
2B