StocksYandex NVYNDX

YNDX

Yandex NV

14.80 -4.13 (-21.82%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
14.80
B
14.93

YNDX Nghiên cứu

Thông tin nghiên cứu chỉ được cung cấp cho các nhà đầu tư đang hoạt động

Đăng ký