StocksYandex NVYNDX

YNDX

Yandex NV

18.93 -0.01 (-0.04%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
18.93
B
19.00

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó18.94
Trong Ngày 17.81 - 23.99
Trong 52 Tuần 14.09 - 86.98
Khối lượng Trung bình (3 tháng)4.79M
Lợi nhuận trong 1 năm-70.75%
Beta1.0204
Vốn hóa thị trường6.79B
Hệ số P/E141.34
Doanh thu5.04B
EPS-0.8834
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.714/09/202124/11/202107/02/202220.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Internet Software Or Services
Tổng Giám đốc Điều hành Arkady Volozh
Nhân viên 11,864

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/12/2021, doanh thu của Yandex NV increased tính đến 22.09% và có tổng là 1.52B. Thu nhập ròng increased tính đến 26.03% đến -39.33M. Tài sản ròng decreased tính đến 3.39% đến 3.64B và EPS decreased từ -0.13 đến -0.17.
YNDX- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
44.14%
Biên Lợi nhuận Ròng
12.14%
Biên Hoạt động
-3.89%
Lợi nhuận trên Đầu tư
9.77%
03/21
06/21
09/21
12/21
Tổng Doanh thu
982.58M
1.1B
1.24B
1.52B
Lợi nhuận Gộp
454.6M
458.34M
537.35M
698.07M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-11.58M
-63.69M
-77.33M
-35.78M
Thu nhập Ròng
-57.18M
-62.9M
-53.16M
-39.33M