Stocks-YOU.DE-ABOUT YOU Holding AG

YOU.DE ABOUT YOU Holding AG

4.014 0 (0%)
Giao dịch

ABOUT YOU Holding AG giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
695.31M
Phạm vi trong ngày
3.848
-
4.058
Phạm vi 52 tuần
3.615
-
6.765
Khối lượng (3 tháng)
92.72K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
-4.98
Doanh thu
1.91B
Bài viết đã Ghim
European Tech Companies
Arm Says AI Boom Just Beginning After Record-Setting Rally 👉 $ARM (ARM Holdings PLC) shares surged 48% on Thursday after artificial intelligence spending helped bolster the chip designer’s forecast. And the company’s chief executive officer said the remarkable opportunity presented by AI is still in... Xem thêm Dịch
Thích Bình luậnChia sẻ
null
.
Thảo luận Hàng đầu

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
50
Trung bình
Ngành 
Trung bình 52 
62
Môi trường
50
Xã hội
43
Quản trị

Mọi người cũng đã mua