Stocks-YOU.DE-ABOUT YOU Holding AG

YOU.DE ABOUT YOU Holding AG

5.90 -0.17 (-2.80%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường mở
Đầu tư